Tłumaczenia ustne/pisemne języków angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego

Szukasz usług tłumaczeń pisemnego dla dokumentów administracyjnych, urzędowych, prawnych…
Lub tłumaczenia ustnego odwiedzenia firmy, wystawy, konferencji ?

…w Dijon, w Burgundii, we Francji lub w innym kraju ?

Trafiłeś na dobrą stronę !

Oferuję następne usługi tłumaczeniowe w językach angielskim, francuskim, rosyjskim oraz polskim :

Tłumaczenia w dziedzinach
-Biznesu: przeglądy ekonomiczne, oferty na przetargi, biuletyny informacyjne;
-Finansów: bilansy, przeglądy finansowe, wnioski o pożyczkę;
-Technicznej: instrukcje obsługi, podręczniki utrzymania dla linii produkcyjnych;
-NTIK: instrukcje użytkowania, interfejsy użytkowania, strony internetowe;
-Turystyka: przewodniki turystyczne, broszury turystyki enologicznej, menu.

Tłumaczenia przysięgłe
-Dokumenty administracyjne oraz urzędowe: dyplomy, wykazy zaliczeń, prawa jazdy;
-Dokumenty urzędowe: akty stanu cywilnego, wnioski o zawarcie małżeństwa, świadectwa o niekaralności;
-Dokumenty prawne: umowy, akty notarialne, orzeczenia sądowe, czynności komorników sądowych.

Tłumaczenie konsekutywne oraz symultaniczne
-Spotkania handlowe, zebrania zarządowe;
-Odwiedzenia firm, wystaw handlowych;
-Konferencje;
-Zawarcie umów przed notariuszem, rozprawy przed sądem.